Kas ir ekotūrisms?

Pašlaik tūrisms ir viena no pasaules lielākajām industrijām. Tās globālais ekonomiskais ieguldījums ir vairāk nekā 8,1 miljards eiro gadā. Nav šaubu, ka šīs industrijas ekonomiskais devums ir neatsverams un bez tās mēs piedzīvotu ļoti strauju lejupslīdi tautsaimniecībā, no kuras atgūties būtu teju neiespējami, tomēr arvien pieaugošais pieprasījums pēc tūrisma pakalpojumiem rada arī milzīgu kaitējumu apkārtējai videi. Masu tūrisms, gandrīz visos tā aspektos, grauj un piesārņo apkārtējo vidi, veicina neefektīvu resursu izmantošanu, iznīcina autentiskās vērtības utt. Lai cīnītos pret tūrisma industrijas negatīvo ietekmi, bet tajā pašā laikā neliegtu cilvēkiem iespēju ceļot un gūt jaunu pieredzi, tiek arvien vairāk popularizēts ekotūrisms. Kas īsti ir ekotūrisms un kā tas ietekmē tūrisma industriju?

Kopumā termins ekotūrisms tiek lietots, lai vērstu uzmanību tieši uz tūrisma industrijas radītajām negatīvajām ietekmēm uz planētu. Tas ir pretējs masu tūrismam, kas grauj apkārtējo vidi. Ekotūrisms ir paredzēts ne vien, lai pasargātu uz saudzētu šo planētu, bet arī lai tai palīdzētu un ar tūrismu veicinātu dabas aizsardzību. Ekotūrisms ir visai plašs jēdziens, kas sevī ietver vairākus aspektus:

  • Tas pamatā ir balstīts uz dabas vai kultūras mantojuma saglabāšanu
  • Tas ir vērsts uz tūristu atstātās negatīvās ietekmes samazināšanu
  • Tas labvēlīgi ietekmē vietējo sabiedrību
  • Tas ir izglītojošs
  • online casino
  • Tas veicina efektīvu resursu izmantošanu

Tātad tūrisma komersantiem, kas sevi pieskaita ekotūrisma virzienam ir vispirms jāiestājas par to, lai dabai, kultūrai un vietējai sabiedrībai netiktu nodarīts kaitējums un tikai tad jādomā par peļņu un personīgo ieguvumu. Tikai tā ir iespējams panākt, ka tūrisma industrija pamazām neiznīcina pati sevi un nenodara neiedomājami lielu kaitējumu visai zemeslodei. Arvien vairāk tūrisma uzņēmumiem un arī pašiem tūristiem vajadzētu piedomāt pie savām veiktajām izvēlēm un to ietekmi uz vidi.

Par laimi ekotūrisma niša pēdējo gadu laikā ir strauji attīstījusies un arvien vairāk tūrisma uzņēmumu vēlas sevi pozicionēt kā ekotūrisma galamērķus. Tas pozitīvi ietekmē tūrisma industriju. Diemžēl, masu tūrisma galamērķi attīstās vēl straujāk, tāpēc uz kopējā fona ekotūrisma galamērķu pieaugums ir visai nenozīmīgs. Lai cīnītos pret masu tūrisma negatīvo ietekmi savu domāšanu ir jāmaina ne vien uzņēmumiem, bet arī pašiem tūristiem, jo piedāvājumu veido pieprasījums. Tūristiem arvien aktīvāk ir jāizmanto ekotūrisma piedāvājumi un jāvairās no iestādēm, kas nedomā par vides saudzēšanu.

Tiesa, liela daļa pakalpojumu sniedzēju vien izmanto ekotūrisma terminu savas popularitātes celšanai. Rūpes par apkārtējo vidi pēdējā laikā ir ļoti aktuāls temats dažādās nozarēs un cilvēki sāk arvien vairāk piedomāt pie tā, kā viņu ikdienas rīcība ietekmēs dabu, automaty zdarma, klimatu un sabiedrību. Tūristi jau tagad nereti dod priekšroku tieši tūrisma uzņēmumiem, kas ievēro ilgtspējības principus, tāpēc tā ir laba reklāma. Lai atšķirtu īsts ekotūrisma uzņēmums no neīstiem, atcerieties, ka īsti ekotūrisma piekritēji nepārkāps nevienu no augstāk minētajiem, pieciem ekotūrisma aspektiem.